Normativ hujjatlar

test_table

O‘zbekiston Respublikasi Davlat qimmatli qog‘ozlarini joylashtirish bo‘yicha
MAʹLUMOT
 

 

Turi Auksion o‘tkazilishi kuni Muomala davri (kunlar) Chiqarilish identifikatsion raqami So‘ndirilish kuni E’lon qilingan emissiya hajmi Joylashtirilgan hajm Belgilangan foiz to‘lovi Chegirish narhi bo‘yicha daromadlilik O‘rtacha tortilgan daromadlilik Taqdim etilgan buyurtmalar hajmi
2018-yil
1 DQQ (6 oylik) 26.12.2018 182 22001UMFS 26.06.2019 200 000 197 100 diskont 14,25% 14,15% 239270
2 DQQ (12 oylik) 27.12.2018 365 24001UMFS 27.12.2019 200 000 200 000 16% 14,25% 14,22% 225760
3 DQQ (3 yillik) 28.12.2018 1092 28001UMFS 24.12.2021 200 000 200 000 16% 15,7% 14,87% 216500
  2018-yil jami x   x x 600 000 597 100 x x x 681 530
2019-yil
1 DQQ (12 oylik) 19.02.2019 365 24002UMFS 19.02.2020 60 000 60 000 15,00% 13,81% 13,33% 122 039
2 DQQ (12 oylik) 27.02.2019 365 24003UMFS 27.02.2020 40 000 40 000 15,00% 13,01% 12,98% 82 000
3 DQQ (12 oylik) 05.03.2019 365 24004UMFS 04.03.2020 30 000 30 000 15,00% 14,94% 14,94% 30 000
4 DQQ (12 oylik) 12.03.2019 365 24005UMFS 11.03.2020 40 000 40 000 15,00% 14,54% 14,54% 109 250
5 DQQ (12 oylik) 19.03.2019 365 24006UMFS 18.03.2020 80 000 80 000 15,00% 13,29% 12,94% 140 469
6 DQQ (12 oylik) 08.05.2019 365 24007UMFS 07.05.2020 100 000 100 000 15,00% 11,64% 11,02% 494 050
7 DQQ (12 oylik) 15.05.2019 365 24008UMFS 14.05.2020 100 000 100 000 15,00% 10,47% 10,47% 463 924
8 DQQ (18 oylik) 22.05.2019 546 25001UMFS 18.11.2020 100 000 100 000 15,00% 10,22% 10,04% 283 405
9 DQQ (18 oylik) 04.06.2019 546 25002UMFS 01.12.2020 100 000 100 000 15,00% 11,10% 9,82% 231 415
10 DQQ (2 yillik) 12.06.2019 728 26001UMFS 09.06.2021 100 000 100 000 15,00% 9,08% 8,93% 315 000
11 DQQ (2 yillik) 19.06.2019 728 26002UMFS 16.06.2021 100 000 100 000 15,00% 8,97% 7,73% 479 000
12 DQQ (3 yillik) 05.07.2019 1092 28002UMFS 01.07.2022 100 000 100 000 15,00% 10,20% 10,11% 375 000
13 DQQ (3 yillik) 12.07.2019 1092 28003UMFS 08.07.2022 100 000 100 000 15,00% 13,59% 10,41% 176 310
14 DQQ (160 kunlik) 17.07.2019 160 22002UMFS 24.12.2019 200 000 200 000 diskont 15,99% 12,72% 202 060
15 DQQ (160 kunlik) 19.07.2019 160 22003UMFS 26.12.2019 300 000 300 000 diskont 15,99% 14,89% 435 009
  2019-yil jami x   x x 1 550 000 1 550 000 x x x 3 938 931
2020-yil
1 DQQ (12 oylik) 17.01.2020 365 24009UMFS 16.01.2021 200 000 200 000 16,00% 14,12% 12,98% 628 000
2 DQQ (9 oylik) 20.01.2020 273 23001UMFS 19.10.2020 300 000 300 000 diskont 15,20% 14,18% 368 000
3 DQQ (2 yillik) 20.01.2020 728 26003UMFS 17.01.2022 200 000 200 000 16,00% 15,35% 14,87% 453 200
4 DQQ (12 oylik) 06.04.2020 365 24010UMFS 06.04.2021 750 000 750 000 16,00% 15,98% 15,97% 770 000
5 DQQ (12 oylik) 09.04.2020 365 24011UMFS 09.04.2021 250 000 250 000 16,00% 15,95% 15,95% 360 000
6 DQQ (12 oylik) 10.04.2020 365 24012UMFS 10.04.2021 300 000 300 000 16,00% 15,97% 15,97% 310 000
7 DQQ (18 oylik) 13.04.2020 546 25003UMFS 11.10.2021 150 000 89 800 16,00% 16,00% 15,97% 89 800
8 DQQ (12 oylik) 06.05.2020 365 24013UMFS 06.05.2021 500 000 500 000 15,00% 14,91% 14,91% 550 000
9 DQQ (3 oylik) 08.05.2020 91 21001UMFS 07.08.2020 100 000 100 000 diskont 14,72% 14,39% 241 000
10 DQQ (4 oylik) 11.05.2020 120 22005UMFS 08.09.2020 100 000 100 000 diskont 14,70% 14,39% 141 000
11 DQQ (130 kunlik) 14.05.2020 130 22006UMFS 21.09.2020 100 000 100 000 diskont 14,78% 14,61% 241 500
12 DQQ (12 oylik) 28.05.2020 365 24014UMFS 28.05.2021 470 000 470 000 15,00% 14,93% 14,93% 570 000
13 DQQ (150 kunlik) 12.06.2020 150 22007UMFS 09.11.2020 100 000 100 000 diskont 14,54% 14,17% 261 000
14 DQQ (150 kunlik) 08.09.2020 150 22008UMFS 05.02.2021 100 000 100 000 diskont 14,82% 14,39% 296 000
15 DQQ (6 oylik) 17.09.2020 182 22009UMFS 18.03.2021 300 000 300 000 diskont 13,90% 13,90% 350 000
16 DQQ (150 kunlik) 21.09.2020 150 22010UMFS 18.02.2021 100 000 100 000 diskont 14,00% 13,78% 104 000
17 DQQ (6 oylik) 28.09.2020 182 22011UMFS 29.03.2021 235 000 235 000 diskont 13,87% 13,87% 285 000
18 DQQ (6 oylik) 08.10.2020 182 22012UMFS 08.04.2021 235 000 235 000 diskont 13,94% 13,77% 305 000
19 DQQ (6 oylik) 09.10.2020 182 22013UMFS 09.04.2021 300 000 300 000 diskont 13,92% 13,92% 397 000
20 DQQ (9 oylik) 20.10.2020 273 23002UMFS 20.07.2021 300 000 97 200 diskont 14,00% 13,92% 97 200
21 DQQ (18 oylik) 18.11.2020 546 25004UMFS 18.05.2022 100 000 100 000 14,00% 13,71% 13,56% 138 000
22 DQQ (18 oylik) 01.12.2020 546 25005UMFS 31.05.2022 100 000 97 000 14,00% 13,85% 13,81% 97 000
  2020-yil jami x   x x 5 290 000 5 024 000 x x x 7 052 700
2021-yil
1 DQQ (12 oylik) 02.02.2021 364 24015UMFS 01.02.2022 200 000 200 000 diskont 13,27% 12,51% 483 710
2 DQQ (3 oylik) 09.02.2021 91 21002UMFS 11.05.2021 50 000 50 000 diskont 12,32% 11,67% 165 003
3 DQQ (6 oylik) 09.02.2021 182 22014UMFS 10.08.2021 50 000 50 000 diskont 11,87% 11,42% 180 503
4 DQQ (6 oylik) 16.02.2021 182 22015UMFS 17.08.2021 50 000 50 000 diskont 12,98% 12,13% 220 000
5 DQQ (6 oylik) 23.02.2021 182 22016UMFS 24.08.2021 50 000 50 000 diskont 12,57% 12,42% 156 535
6 DQQ (2 yillik) 23.02.2021 730 26004UMFS 23.02.2023 200 000 200 000 14,00% 14,00% 13,35% 229 600
7 DQQ (6 oylik) 02.03.2021 182 22017UMFS 31.08.2021 50 000 50 000 diskont 13,94% 13,46% 111 890
8 DQQ (12 oylik) 02.03.2021 364 24016UMFS 01.03.2022 200 000 200 000 diskont 14,00% 14,00% 213 700
9 DQQ (6 oylik) 09.03.2021 182 22018UMFS 07.09.2021 50 000 50 000 diskont 12,66% 12,44% 235 280
10 DQQ (6 oylik) 16.03.2021 182 22019UMFS 14.09.2021 30 000 30 000 diskont 12,71% 12,70% 85 600
11 DQQ (6 oylik) 23.03.2021 182 22020UMFS 21.09.2021 30 000 30 000 diskont 12,82% 12,79% 42 300
12 DQQ (12 oylik) 30.03.2021 364 24017UMFS 29.03.2022 200 000 122 638 diskont 14,00% 14,00% 162 350
13 DQQ (3 yillik) 30.03.2021 1097 28004UMFS 31.03.2024 100 000 10 000 14,00% 14,00% 14,00% 10 000
14 DQQ (6 oylik) 06.04.2021 182 22022UMFS 05.10.2021 30 000 30 000 diskont 13,19% 13,14% 108 500
15 DQQ (6 oylik) 13.04.2021 182 22023UMFS 12.10.2021 50 000 50 000 diskont 12,01% 12,01% 287 150
16 DQQ (6 oylik) 20.04.2021 182 22024UMFS 19.10.2021 50 000 50 000 diskont 11,11% 11,11% 261 140
17 DQQ (5 yillik) 27.04.2021 1829 201001UMFS 30.04.2026 100 000 100 000 14,00% 14,00% 12,65% 166 000
18 DQQ (12 oylik) 27.04.2021 364 24018UMFS 26.04.2022 200 000 200 000 diskont 12,00% 12,00% 497 200
19 DQQ (6 oylik) 27.04.2021 182 22025UMFS 26.10.2021 50 000 50 000 diskont 12,51% 12,37% 160 060
20 DQQ (6 oylik) 04.05.2021 182 22026UMFS 02.11.2021 50 000 50 000 diskont 13,87% 12,69% 87 090
21 DQQ (6 oylik) 11.05.2021 182 22027UMFS 09.11.2021 50 000 10 000 diskont 11,87% 11,87% 342 730
22 DQQ (6 oylik) 18.05.2021 182 22028UMFS 16.11.2021 30 000 30 000 diskont 11,99% 11,90% 86 390
23 DQQ (6 oylik) 25.05.2021 182 22029UMFS 23.11.2021 30 000 30 000 diskont 11,67% 11,67% 85 000
24 DQQ (12 oylik) 25.05.2021 364 24019UMFS 24.05.2022 200 000 200 000 diskont 12,30% 12,15% 433 500
25 DQQ (2 yillik) 25.05.2021 730 26005UMFS 25.05.2023 200 000 200 000 14,00% 13,68% 13,14% 343 880
26 DQQ (6 oylik) 01.06.2021 182 22030UMFS 30.11.2021 30 000 15 250 diskont 13,80% 13,02% 65 250
27 DQQ (6 oylik) 08.06.2021 182 22031UMFS 07.12.2021 30 000 30 000 diskont 11,90% 11,76% 106 450
28 DQQ (6 oylik) 15.06.2021 182 22032UMFS 14.12.2021 30 000 11 285 diskont 13,99% 13,33% 11 285
29 DQQ (6 oylik) 22.06.2021 182 22033UMFS 21.12.2021 30 000 5 300 diskont 13,99% 13,99% 5 300
30 DQQ (12 oylik) 22.06.2021 364 24020UMFS 21.06.2022 300 000 40 970 diskont 14,00% 13,81% 40 970
31 DQQ (3 yillik) 29.06.2021 1097 28005UMFS 30.06.2022 300 000 45 497 14,00% 14,00% 14,00% 45 497
32 DQQ (6 oylik) 13.07.2021 182 22036UMFS 11.01.2022 30 000 30 000 diskont 13,96% 13,94% 60 000
33 DQQ (12 oylik) 19.07.2021 364 24021UMFS 18.07.2022 300 000 186 750 diskont 14,00% 13,96% 186 750
34 DQQ (5 yillik) 27.07.2021 1829 201002UMFS 30.07.2026 200 000 45 098 14,00% 14,00% 14,00% 45 098
35 DQQ (6 oylik) 27.07.2021 182 22038UMFS 25.01.2022 100 000 88 400 diskont 13,99% 13,99% 88 400
36 DQQ (6 oylik) 03.08.2021 182 22039UMFS 01.02.2022 100 000 100 000 diskont 13,99% 13,63% 130 000
37 DQQ (6 oylik) 10.08.2021 182 22040UMFS 08.02.2022 100 000 55 600 diskont 13,99% 13,99% 55 600
38 DQQ (12 oylik) 17.08.2021 364 24022UMFS 16.08.2022 300 000 62 800 diskont 14,00% 14,00% 62 800
39 DQQ (6 oylik) 17.08.2021 182 22041UMFS 15.02.2022 100 000 82 025 diskont 13,99% 13,99% 82 025
40 DQQ (6 oylik) 24.08.2021 182 22042UMFS 22.02.2022 100 000 72 975 diskont 13,97% 13,97% 72 975
41 DQQ (6 oylik) 31.08.2021 182 22043UMFS 01.03.2022 100 000 16 040 diskont 13,99% 13,99% 16 040
42 DQQ (2 yillik) 31.08.2021 730 26006UMFS 31.08.2023 200 000 81 000 diskont 14,00% 14,00% 81 000
43 DQQ (6 oylik) 07.09.2021 182 22044UMFS 08.03.2022 100 000 100 000 diskont 13,99% 13,96% 178 105
44 DQQ (12 oylik) 14.09.2021 364 24023UMFS 13.09.2022 200 000 30 000 diskont 14,00% 14,00% 30 000
45 DQQ (6 oylik) 14.09.2021 182 22045UMFS 15.03.2022 100 000 20 690 diskont 13,99% 13,96% 20 690
46 DQQ (6 oylik) 21.09.2021 182 22046UMFS 22.03.2022 200 000 36 035 diskont 13,99% 13,99% 36 035
47 DQQ (3 yillik) 28.09.2021 1097 28006UMFS 29.09.2024 200 000 88 985 14,00% 14,00% 14,00% 88 985
48 DQQ (6 oylik) 28.09.2021 182 22047UMFS 29.03.2022 100 000 100 000 diskont 13,80% 13,80% 110 690
49 DQQ (6 oylik) 05.10.2021 182 22048UMFS 05.04.2022 300 000 300 000 diskont 13,99% 13,99% 300 000
50 DQQ (12 oylik) 12.10.2021 364 24024UMFS 11.10.2022 200 000 120 400 diskont 14,00% 14,00% 120 400
51 DQQ (6 oylik) 12.10.2021 182 22049UMFS 12.04.2022 100 000 120 400 diskont 14,00% 14,00% 120 400
52 DQQ (6 oylik) 19.10.2021 182 22050UMFS 19.04.2022 100 000 99 600 diskont 13,99% 13,99% 99 600
53 DQQ (5 yillik) 26.10.2021 1829 201003UMFS 29.10.2026 200 000 104 686 14,00% 14,00% 14,00% 104 686
54 DQQ (6 oylik) 26.10.2021 182 22051UMFS 26.04.2022 100 000 20 000 diskont 13,99% 13,99% 20 000
55 DQQ (6 oylik) 02.11.2021 182 22052UMFS 03.05.2022 100 000 100 000 diskont 13,94% 13,94% 174 500
  2021-yil jami x   x x 6 790 000 4 248 334 x x x 7 660 552
  Jami   x x  14 230 000 11 419 434 x x x 19 333 713

O‘z kuchini yuqotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar

 

MHH shakli MHH nomi MHH qabul qilingan sana Adliya vazirligini r/r Qaysi vazirlik/idora qabul qilingan
Birgalikda qaror «Ishlovchi pensionerlarga pensiya to’lash tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qaror, shuningdek unga o’zgartirish va qo’shimchalarni o’z kuchini yo’qotgan deb topish to’g’risida 06.08.2019 №2222-5 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror Ishlovchi pensionerlarga pensiya to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga qo‘shimcha kiritish haqida 10.02.2014 №2222-4 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror Ishlovchi pensionerlarga pensiya to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida 10.02.2014 №2222-3 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror Ishlovchi pensionyerlarga pensiya to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida 10.02.2014 №2222-2 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror Ishlovchi pensionerlarga pensiya to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida 03.10.2012 №2222-1 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror Ishlovchi pensionerlarga pensiya to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida 30.04.2011 №2222 Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo’mitasi
Birgalikda qaror «Byudjet tashkilotlarining asosiy vositalarining eskirishini aniqlash va buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarorni o’z kuchini yo’qotgan deb topish to’g’risida 17.03.2018 №2538-1 Moliya vazirligi, Igtisodiyot vazirligi, Davlat arxitektura va qurilish qo’mitasi, Davlat statistika qo’mitasi
Buyruq «Byudjet tashkilotlari daromadlari va xarajatlarining buxgalteriya hisobi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi buyruqni o’z kuchini yo’qotgan deb topish to’g’risida 17.03.2018 №2400-1 Moliya vazirligi
Buyruq Ijtimoiy soha tashkilotlari boʻyicha byudjetdan mablagʻ bilan taʼminlashning yillik baza normativlarini belgilash toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida 14.02.2001 №1006 Moliya vazirligi
Birgalikda qaror 2008 va 2009 yillarda oliy taʼlim muassasalariga foizsiz byudjet ssudalarini ajratish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida 29.05.2008 №1818 Moliya vazirligi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
Qonun Budjet tizimi to’g’risida 14.12.2000 №158-II O'zR
Qonun “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida 26.05.2000 №78-II Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
Qonun Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to‘g‘risida 25.05.2000 №71-II O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti
10-SONLI AMS Moliya hisoboti tarkibida boshqa ma’lumot” 23.09.1999 №822 Moliya vazirligi
11-SONLI AMS Ma’lumotlarni kompyuterda qayta ishlash (MKI) sharoitida audit 23.09.1999 №823 Moliya vazirligi
14-SONLI AMS “Auditorlik tanlovi” 03.09.1999 815 Moliya vazirligi
16-SONLI AMS “Ekspert ishidan foydalanish” 03.09.1999 816 Moliya vazirligi
3-SONLI AMS Auditni rejalashtirish 10.11.1999 №837 Moliya vazirligi
6-SONLI AMS “Auditni hujjatlashtirish” 03.09.1999 №812 Moliya vazirligi
9-SONLI AMS “Muhimlik va auditorlik tavakkalchiligi” 03.09.1999 №813 Moliya vazirligi
13-SONLI AMS “Tahliliy tartib-taomillar” 03.09.1999 814 Moliya vazirligi
12-SONLI AMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyatining milliy standarti (12-son AFMS) “auditorlik tekshiruvlari jarayonida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini baholash”ni tasdiqlash haqida 12.04.2007 1673 Moliya vazirligi
24-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standarti (24-son AFMS) “Moliya hisobotida xatolar aniqlanganda auditorlik tashkilotining harakatlari”ni tasdiqlash to‘g‘risida 30.06.2001 1045 Moliya vaziri
31-son AFMS Xo‘jalik yurituvchi subyekt faoliyati bilan tanishuv O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standarti (31-son AFMS)ni tasdiqlash to‘g‘risida 21.06. 2001 1043 Moliya vaziri
50-son AFMS O‘zbekiston Respublikasining Auditorlik faoliyati milliy standarti (50-son AFMS) “Auditorlik dalillari”ni tasdiqlash to‘g‘risida 18.04. 2002 1128 Moliya vaziri
60-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati Milliy standarti (60-sonli AFMS) “Boshqa auditor ishi natijalaridan foydalanish”ni tasdiqlash to‘g‘risida 20.02.2003 1221 Moliya vaziri
70-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyatining milliy standarti (70-son AFMS) “Moliyaviy hisobot to‘g‘risidagi auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasi”ni tasdiqlash to‘g‘risida 01.12.2016 2844 Moliya vaziri
25-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standarti (AFMS 25-son) “Auditorlik tekshiruvi o‘tkazishda normativ-huquqiy hujjatlarga rioya etilishini tekshirish”ni tasdiqlash to‘g‘risida 28.02.2003 1223 Moliya vaziri
55-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik milliy standarti (55-son AFMS) “O‘zaro bog‘liq shaxslar bitimlari bo‘yicha auditorlik dalillarni olish jarayoni”ni tasdiqlash to‘g‘risida 03.03.2003 1224 Moliya vaziri
56-son AFMS Auditorlik faoliyati milliy standarti (56-son AFMS) “Moliyaviy hisobot tuzilgan sanadan keyingi hodisalar”ni tasdiqlash haqida 23.04.2003 1236 Moliya vaziri
80-son AFMS O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standarti (80-son AFMS) “Maxsus savolni tekshirish natijalari bo‘yicha auditor hisoboti”ni tasdiqlash to‘g‘risida 19.02.2003 1220 Moliya vaziri
90-son AFMS “Auditorlik tashkilotlarining kasbiga doir xizmatlari” O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standarti (90-son AFMS)ni tasdiqlash to‘g‘risida 10.03.2001 1017 Moliya vaziri
Buyruq O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyatining milliy standarti (4-son AFMS) auditorlik tashkilotlarining ichki standartlariga qo‘yiladigan talablarni tasdiqlash to‘g‘risida 25.09.2006 №1624 Moliya vaziri
Buyruq Auditor ishi sifatini nazorat qilish 03.09.1999 №811 Moliya vaziri
Buyruq Tovar-moddiy boyliklarni olishga ishonchnomalar berish va ularni ishonchnomalar bo‘yicha berish tartibi to‘g‘risida nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida 11.03.2019 №1245-4 Moliya vaziri
Buyruq Buxgalteriya hisobida hujjatlar va hujjatlar aylanishi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida 11.03.2019 №1297-4 Moliya vaziri
Buyruq “Auditorlik tashkilotlari rahbarlarini attestatsiyadan o‘tkazish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi buyruqni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida 08.11.2018 №1709-1 Moliya vaziri
Qo'shma qaror “Ustav kapitalida davlat aksiyalari paketi (ulushlari) 50 foizdan ortiq bo‘lgan korxonalarda tashqi auditni o‘tkazadigan auditorlik tashkilotlari ro‘yxatiga auditorlik tashkilotlarini kiritish tartibi to‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash haqida”gi qaror, shuningdek unga o‘zgartirish va qo‘shimchalarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida 26.10.2018 №1668-6 Xususiylashtirilgan korxonalarga ko‘maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasi

Нормативно-правовые акты по деятельности Департамента государственного финансового контроля

 

 

Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган
Приказ Об исключении ведомственного нормативно-правового акта из государственного реестра 23.08.2019 №871-2 Министр юстиции
Приказ Об утверждении Квалификационных требований к должностям Главного управления государственного финансового контроля Министерства финансов контроля Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальных управлений 04.07.2018 №94 Минфин
Постановление О введении акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию 11.02.2015 №20 Кабинет Министров
Совместное постановление О пересмотре минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию 09.12.2014 №2632 Минфин, ГНК
Совместное постановление О пересмотре минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию 03.12.2015 №№102, 2015-34 Минфин, ГНК
Постановление О введении должностей финансовых инспекторов Министерства финансов Республики Узбекистан по контролю за поступлением в бюджет акцизного налога 26.11.1996 №418 Кабинет Министров
Постановление О дополнительных мерах по усилению государственного контроля за производством и реализацией отдельных видов товаров 23.12.1998 №532 Кабинет Министров
Постановление О введении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию 23.12.2009 №327 Кабинет Министров
Указ О повышении ответственности за подделку и незаконный оборот акцизных марок 06.07.1998 №УП-2051 Президент РУз
Постановление О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции 07.11.2006 № ПП-505 Президент РУз
Постановление О порядке введения на территории Республики Узбекистан акцизных марок на табачные изделия и алкогольные напитки 14.08.1996 №285 Кабинет Министров
Постановление О введении акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию 05.02.2013 №27 Кабинет Министров
Совместное постановление Об утверждении положения о порядке введения акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию 03.03.2014 №1320 Минфин, ГНК, Государственный таможенный комитет Руз
Совместная инструкция О порядке применения акцизных марок в Республике Узбекистан на табачные изделия и алкогольные напитки 07.01.1999 №589 Минфин, ГНК, Государственный таможенный комитет Руз
Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган

Нормативно-правовые акты по деятельности Управления финансов АПК и финансирования защиты окружающей среды

 

Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган
Приказ Об исключении ведомственных нормативно-правовых актов из государственного реестра 16.09.2019 №1149-8 Министр юстиции
Совместное постановление О признании утратившим силу постановления «Об утверждении Положения о порядке реализации сахара на биржевых торгах» 08.01.2019 №1811-1 Министерство экономики, Минфин
Совместное постановление О признании утратившими силу Порядка осуществления платежей при расчетах за сданное зерно за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, а также изменений и дополнения к нему 28.08.2018 №657-6 Минфин, Правление ЦБ РУз
Совместное постановление О признании утратившими силу постанавления «Об утверждении Положения о механизме расчетов сельскохозяйственных предприятий с предприятиями химической промышленности за поставляемые ими минеральные удобрения и другую химическую продукцию для производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой для государственных нужд», а также изменений к нему 23.06.2018 №1049-2 Минфин, Правление ЦБ РУз
Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган

Нормативно-правовые акты по деятельности Департамента государственного финансового контроля

 

 

Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines Office Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/20 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/20/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sydney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/20/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sydney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/20/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/20/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield Office Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney Office Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000
Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган

Нормативно-правовые акты по деятельности Управления по работе с международными рейтингами и индексами

 

Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган
Приказ О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах 07.03.2019 №УП-5687 Президент РУз
Постановление О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах 25.02.2019 №ПП-4210 Президент РУз
Постановление О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны 09.04.2019 №ПП-4273 Президент РУз
Постановление О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение 05.02.2019 №ПП-4160 Президент РУз
Постановление О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе 22.08.2018 №ПП-3917 Президент РУз
Постановление О мерах по дальнейшему улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» 13.07.2018 №ПП-3852 Президент РУз
Форма НПА Наименование НПА Дата принятия НПА рег. № Минюста Орган

Qabul qilinayotgan hujjatlar loyihalari

“O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonunning mazmun-mohiyati (O‘RQ–646, 09.11.2020 y.)
9MB / 0.014MB /


OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING "Oʻzbekiston Respublikasi hududida qoʻllash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi QAROR LOYIHASI
0.2MB / 0.5MB / 0.07MB /


Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Davlat soliq qoʻmitasi, Davlat bojxona qoʻmitasining “Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sohasida nooziq-ovqat isteʼmol tovarlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan soliq va bojxona imtiyozlarini qoʻllash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorga oʻzgartirishlar kiritish toʻgʻrisida qarori
0.2MB / 0.5MB / 0.07MB /


Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Davlat soliq qoʻmitasi, Davlat bojxona qoʻmitasining “Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sohasida nooziq-ovqat isteʼmol tovarlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan soliq va bojxona imtiyozlarini qoʻllash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorga oʻzgartirishlar kiritish toʻgʻrisida qarori
0.2MB / 0.5MB / 0.07MB /


O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo’mitasining “Bozorlar, savdo komplekslari va ularning filiallarida bir martalik yig’imlar, ijara to’lovlari hamda ko’rsatilgan xizmatlar uchun to’lovlarni o’z vaqtida va to’liq undirilishini tashkil etish va nazorat qilish tartibi to’g’risidagi nizomga o’zgartirishlar va qo’shimcha kiritish haqida” qarori
0.2MB / 0.07MB / 0.03MB /


“Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sohasida nooziq-ovqat isteʼmol tovarlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan soliq va bojxona imtiyozlarini qoʻllash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorga kiritilayotgan oʻzgartirishlar
0.3MB / 0.7MB / 0.1MB /


Berilgan takliflarni hisobga olgan holda o’zgartirilgan “Auditorlik faoliyati to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuniga o’zgartishlar va qo’shimchalar kiritish haqida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonun loyihasi
0.4MB / 0.1MB / 0.3MB /


“Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga auditorlik faoliyatini rivojlantirish va auditorlik xizmatlari sifati uchun auditorlik tashkilotlarining javobgarligini oshirishga qaratilgan oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida” O'zbekiston Respublikasi Qonunini loyihasi
0.4MB / 0.1MB / 0.3MB /


Takliflarni quyidagi manzil orqali yuborishingiz mumkin: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

VALYUTA KURSLARI INFORMATORI

Creative Commons Attribution 4.0 International
Saytdagi barcha materiallardan quyidagi lisenziya bo‘yicha foydalanish mumkin: Creative Commons Attribution 4.0 International

Ishonch telefoni reytingi

1 - ball -102 foydalanuvchi
2 - ball -33 foydalanuvchi
3 - ball -39 foydalanuvchi
4 - ball -47 foydalanuvchi
5 - ball -702 foydalanuvchi

© 2020 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi..Barcha huquqlar himoyalangan.

Saytdan olingan ma'lumotlardan foydalanilganda Moliya vazirligining veb sayti www.mf.uz ko‘rsatilishi shart.

Saytni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash Moliya vazirligi  AHM tomonidan amalga oshiriladi