Markaziy apparat

Davlat budjeti departamentining direktori

Muxamedov Sherzod Dilmuratovich

  • Telefon: (0-371) 239-13-70
  • Qabul kunlari: Payshanba, 16.00-17.00
  • Boshqarma nizomi:

 


2020-yilda O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti ijrosi

 

4.7MB /

Davlat maqsadli jamg‘armalarining 2021 yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi

 

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2021 yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (iqtisodiy tasnif bo‘yicha)

 

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (vazirlik va idoralar kesimida)

 

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (sohalar kesimida)

 

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (hududlar kesimida)

 

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /2020-yilda O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti ijrosi

4.7MB /

Davlat maqsadli jamg‘armalarining 2021 yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2021 yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (iqtisodiy tasnif bo‘yicha)

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (vazirlik va idoralar kesimida)

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (sohalar kesimida)

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /

Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 2021-yil 1-yarim yillik bo‘yicha dastlabki ijrosi (hududlar kesimida)

0.04MB / 0.27MB / 0.003MB / 0.02MB /O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yilgi asosiy parametrlari (iqtisodiy tasnif bo‘yicha)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yilgi asosiy parametrlari (sohalar kesimida)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


2020-yil uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar hamda Toshkent shahar mahalliy budjetlarining daromadlari va xarajatlari prognozlari

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


2020-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining respublika budjetidan birinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilarga ajratiladigan mablag‘larning cheklangan miqdorlari

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yilning yanvar oyida (dastlabki) ijrosi yuzasidan ma’lumot

0.2MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yilning yanvar oyida (dastlabki) ijrosi yuzasidan ma’lumot

0.053MB /O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yil ijrosi


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yil ijrosi


Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining 2020-yil ijrosi


Davlat maqsadli jamg‘armalari budjetlarining 2020-yil ijrosiO‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yil 9-oylik ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020 yil 1-yarim yillik ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020 yil 1-choragi ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromad va xarajatlarining 2020 yil 9 oylik ijrosi yuzasidan ma'lumot (video)


Qoraqalpog‘iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 2020-yil bo‘yicha dastlabki ijrosi (hududlar kesimida)

0.33MB / 0.01MB / 0.01MB / 0.01MB /


O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2020-yil bo‘yicha dastlabki ijrosi (sohalar kesimida)

0.33MB / 0.01MB / 0.01MB / 0.01MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yil bo‘yicha dastlabki ijrosi (vazirlik va idoralar kesimida)

0.33MB / 0.01MB / 0.01MB / 0.01MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yil bo‘yicha dastlabki ijrosi (iqtisodiy tasnif bo‘yicha)

0.33MB / 0.01MB / 0.01MB / 0.01MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yil 9-oylik ijrosi bo‘yicha dastlabki ma'lumot

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlarining 2020 yil 2-choragi ijrosi (sohalar kesimida)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 1-choragi bo‘yicha ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


Davlat maqsadli jamg‘armalarining 2020-yil 1-chorak bo‘yicha ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlarining 2020-yil 1-choragi ijrosi (sohalar kesimida)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2020-yil 1-chorak ijrosi (vazirlik va idoralar kesimida)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 1-choragi bo‘yicha ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yilning yanvar oyida (dastlabki) ijrosi yuzasidan ma’lumot

0.2MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2020-yilning yanvar oyida (dastlabki) ijrosi yuzasidan ma’lumot

0.053MB /


O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil 4-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2019-yil 4-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil 3-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2019-yil 3-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil 2-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2019-yil 2-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil 1-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2019-yil 1-choragi ijrosi

2.8MB / 10MB / 0.003MB / 1.3MB / 10KB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil ijrosi (sohalar kesimida)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2019-yil ijrosi (iqtisodiy tasnif bo‘yicha)

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /


Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari xarajatlarining 2019-yil bo‘yicha ijrosi

0.27MB / 0.002MB / 2KB / 0.004MB /

O‘zbekiston Respublikasining Konsolidatsiyalashgan budjetining 2019-yil ijrosi to‘g‘risida ma’lumot

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasining Konsolidatsiyalashgan budjetining 2019 yil 9-oylik ijrosi to‘g‘risida ma’lumot

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasining Konsolidatsiyalashgan budjetining 2019-yil 1-yarim yillik ijrosi to‘g‘risida ma’lumot

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasining Konsolidatsiyalashgan budjetining 2019-yil 1-chorak ijrosi to‘g‘risida ma’lumot

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2019-yil dastlabki ijrosi (Xarajatlar)

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2019-yil dastlabki ijrosi (Daromadlar)

0.4MB /

O‘zbekiston Respublikasining Konsolidatsiyalashgan budjetining 2019-yil 1-yarim yillik ijrosi to‘g‘risida ma'lumot

0.4MB / 0.1MB / 0.6MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2019-yil 9-oylik dastlabki ijrosi

0.4MB / 0.1MB / 0.6MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2019-yil 6-oylik dastlabki ijrosi

0.3MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijrosi 2019-yil 1-chorak uchun

0.3MB /

 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2018-yilning iyul oyi uchun birinchi darajali to‘lovlarning moliyalashtirilishi holati yuzasidan axborot beradi

0.5MB /


Davlat budjeti va Davlat maqsadli jamg‘armalari budjetlarining 2017-yildagi ijrosi to‘g‘risidagi hisoboti bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining xulosasi

0.5MB /


O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining Davlat budjeti va Davlat maqsadli jamg‘armalari budjetlarining 2017-yildagi ijrosi to‘g‘risidagi hisoboti bo‘yicha xulosasiga sharh

0.2MB /


2018-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi soliq tizimining tahliliy sharhi (rus tilida)

0.3MB /


Budjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning ish haqlari to‘g‘risida MA'LUMOT

0.3MB /


O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi may oyi birinchi yarmi uchun budjet tashkilotlarida ish haqi bo‘yicha avans to‘lovlarining to‘lanish holati yuzasidan axborot beradi

0.2MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat moliyasi tizimini takomillashtirish konsepsiyasi ilovasi

0.2MB /


2019-2021-yillar uchun budjet so‘rovini tuzish tartibi to‘g‘risida

0.2MB /


Moliya vazirligi 2018-yilning 5-mart sanasiga budjet tashkiloti xodimlarining fevral oyining 2-yarmi uchun ish haqi to‘lovlarining to‘lanish ahvoli bo‘yicha axborot beradi

0.2MB /


O‘zbekiston soliq tizimi bo‘yicha sharh (Ingliz tilida)

1.76MB /


Moliya vazirligi 2018 yilning 6 fevral sanasiga byudjet tashkiloti xodimlarining yanvar oyining 2-yarmi uchun ish haqi to‘lovlarining to‘lanish ahvoli bo‘yicha axborot beradi

0.2MB / 0.1MB / 0.01MB /


Maktabgacha ta’lim muassasalariga bolalarning qatnaganligi uchun ota-onalar to‘lovlarining muassasa ish rejimi davomiyligiga va joylashgan joyiga bog‘liqligi haqida

0.3MB / 0.01MB / 0.1MB /


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-dekabrdagi PQ-3454-sonli “O‘zbekiston Respublikasining 2018-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va Davlat budjeti parametrlari to‘g‘risida”gi qarori


2018-yil uchun Davlat budjetining asosiy parametrlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


2018-yilgi O‘zbekiston Respublikasining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg?armasining 2018 yil uchun

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika yo‘l jamg‘armasining 2018-yilgi asosiy parametrlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Ta'lim va tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish jamg?armasining 2018 yil uchun asosiy parametrlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash Jamg‘armasining 2018-yil uchun asosiy ko‘rsatkichlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


2018 yilgi Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari daromad va xarajatlari, O 'zbekiston Respublikasi respublika byudjetidan ajratiladigan maqsadli ijtimoiy transfertlar hajmi

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetiga, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga umumdavlat soliqlari tushumlaridan ajratmalar normativlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


2018 yilgi O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining aylanma kassa mablag?larining yo‘l qo‘yiladigan eng kam miqdorlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


2018-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg‘armasi hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjetlari, Toshkent shahrining shahar byudjeti, tuman va shahar budjetlari zaxira jamg‘armalari miqdorlari

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil 4-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2018-yil 4-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil 3-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2018-yil 3-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil 2-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2018-yil 2-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil 1-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining 2018-yil 1-choragi ijrosi

0.36MB / 9.9MB / 2KB / 1.6MB / 0.001MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil dastlabki ijrosi

0.5MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil dastlabki ijrosi

0.5MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining 2018-yil dastlabki ijrosi

0.5MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2018-yil dastlabki ijrosi

0.5MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /

2018 yil III chorak yakunlari bo'yicha Davlat budjeti ijrosi to'g'risidagi hisobot

0.3MB /


2018-yil II chorak yakunlari bo‘yicha Davlat budjeti ijrosi to‘g‘risidagi hisobot

0.36MB /


2018-yil I chorak yakunlari bo‘yicha Davlat budjeti ijrosi to‘g‘risidagi hisobot

0.36MB /


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINING ASOSIY PARAMETRLARI IJROSI 2018-yil 1-chorak UCHUN

0.36MB / 0.06MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2017-yil ijrosi

0.4MB /


2017-yil yakunlari bo‘yicha Davlat budjeti ijrosi to‘g‘risidagi hisobot

0.3MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2017 yil 9 oyligi uchun ijrosi

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2017-yil 1 yarim yillik uchun ijrosi

0.38MB / 0.05MB / 0.07MB / 0.005MB /


O 'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2017 yil 1 choragi uchun ijrosi

0.36MB / 0.06MB / 0.05MB / 0.004MB /

O‘zbekiston RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINING ASOSIY PARAMETRLARI IJROSI 2017-yil UCHUN

0.36MB / 0.06MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2016-yil uchun asosiy parametrlari ijrosi

0.36MB / 0.06MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2016 yil 9 oylik uchun ijrosi

0.36MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2016-yil 1 yarim yillik uchun ijrosi

0.3MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2016-yil 1 choragi uchun ijrosi

0.3MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /

 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2015 yil uchun ijrosi

0.3MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2015-yil 9 oyligi uchun ijrosi

0.3MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2015 yil I yarim yilligi uchun ijrosi

0.3MB / 0.04MB / 0.05MB / 0.004MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2015-yil I choragi uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB /

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2015-yil 9 oylik uchun obzori

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.004MB /

 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2014-yil uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.003MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2014 yil 9 oylik uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.003MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2014-yil I yarim yillik uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.002MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2014-yil I choragi uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.002MB /

 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2013 yil ijrosi bo'yicha Infografikasi (JPG 02.MB)


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2013 yil uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.003MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2013 yil 9 oyligi uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB / 0.003MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2013 yil I yarim yilligi uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.05MB / 0.003MB /


O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2013 yil I choragi uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB /

 

O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2012-yil uchun prognozi

0.3MB / 0.05MB / 0.05MB / 0.003MB /

O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining 2012-yil uchun ijrosi

0.3MB / 0.05MB / 0.003MB /

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.

VALYUTA KURSLARI INFORMATORI

Creative Commons Attribution 4.0 International
Saytdagi barcha materiallardan quyidagi lisenziya bo‘yicha foydalanish mumkin: Creative Commons Attribution 4.0 International

Ishonch telefoni reytingi

1 - ball -99 foydalanuvchi
2 - ball -33 foydalanuvchi
3 - ball -39 foydalanuvchi
4 - ball -46 foydalanuvchi
5 - ball -668 foydalanuvchi

© 2020 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi..Barcha huquqlar himoyalangan.

Saytdan olingan ma'lumotlardan foydalanilganda Moliya vazirligining veb sayti www.mf.uz ko‘rsatilishi shart.

Saytni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash Moliya vazirligi  AHM tomonidan amalga oshiriladi