Gender tengligini ta'minlash bo'yicha maslahat kengashi faoliyatini etish hamda yurib borish bo'yicha ishchi guruh (a'zolari) to'g'risidagi nizom (PDF 2MB)

Gender tengligini ta'minlash bo'yicha maslahat kengashi faoliyatini etish hamda yurib borish bo'yicha ishchi guruh (a'zolari) tarkibi (PDF 0.5MB)

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.